Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας

 

Με Εργαλεία από παγκόσμια Best Seller Βιβλία

 

 • Έχουμε το Πλάνο
 • Ξεκαθαρίζουμε τις Σκέψεις σας
 • Χτίζουμε μια Κοινότητα όμοιων Ανθρώπων

%

Επιχειρηματικά Εργαλεία

%

Εργαλεία Προσωπικής Ανάπτυξης

Προσωπική Ανάπτυξη

1. Αυτογνωσία 2. Στόχοι 3. Συνήθειες 4. Διαχείριση Χρόνου 5. Διαχείριση Χρήματος 6. Στρατηγικές Επικοινωνίας

Επιχειρηματικές Δεξιότητες

1. Βασική Οικονομική Αντίληψη (mini MBA) 2. Ξεκινώντας μια Επιχείρηση 3. Υποστηρικτικές Δεξιότητες

Έτοιμοι για Προσωπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα (2 σε 1);

Με Μεθόδους και Εργαλεία από Παγκόσμια Best Seller Βιβλία

Online Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας

6 Συναντήσεις

Συνδυάζουμε:

1) Προσωπική Ανάπτυξη και

2) Επιχειρηματική Νοοτροπία 

Συνάντηση 1: Αυτογνωσία

Ποιοι Είμαστε; Ποιά τα Δυνατά σημεία μας; Που θέλουμε να πάμε; Ποιος είναι ο Σκοπός μας στη Ζωή;

Στην πρώτη Συνάντηση εξηγούμε τα τρία σπουδαιότερα Εργαλεία Αυτογνωσίας: Α) σαν θεωρία και Β) με πρακτικά παραδείγματα.

Εργαλεία:  1. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 2. MOST (Mission, Objectives, Strategies, Tactics) και 3. Personal Mission Statement (για συνειδητοποίηση της πορείας ζωής μας).

Διάρκεια 2 ώρες.

Συνάντηση 2: Business Models (πρακτικά παραδείγματα)

Πώς παράγεται το χρήμα; Πώς στήνεται ένα Επιχειρηματικό Μοντέλο που φέρνει Έσοδα; Αναλύουμε το Εργαλείο Business Model Canvas Α) ως θεωρία και Β) με πρακτικό παράδειγμα.

Δουλειά για το Σπίτι: Δίνουμε το Business Model Canvas και τον τρόπο που θα το συμπληρώσετε για το εγχείρημα που έχετε στο μυαλό σας. Έτσι, θα έχετε μια πρώτη δομημένη επιχειρηματικά χαρτογράφηση.

Διάρκεια 2 ώρες.

Συνάντηση 3: Στόχοι και Συνήθειες

Πώς θέτουμε πιο έξυπνα στόχους; Είναι οι καλές συνήθειες ένας στόχος από μόνος του; Παρουσιάζουμε Α) σαν θεωρία και Β) σαν πράξη τα Εργαλεία: 1. S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely) 2. One Thing και 3. Process Goal as Habit.

Συμπλήρωση στο Σπίτι με βάση τους προσωπικούς στόχους σας.

Διάρκεια 2 ώρες.

Συνάντηση 4: Διαχείριση Χρόνου και Στρατηγικές Επικοινωνίας

 Αυτοδιαχείριση: Θεωρία και πρακτικά παραδείγματα

Εργαλεία για δουλειά στο Σπίτι: 1. TimeSheets 2. Urgent/Important Table 3. Time Boxing 4. Dale Carnegie Principles – Worksheet.

Διάρκεια 2 ώρες.

Συνάντηση 5: Καινοτόμες Επιχειρηματικές Προτάσεις

Θεωρία και πρακτικά παραδείγματα από τον Σχεδιασμό της Πρότασης Αξίας.  Η Πρόταση Αξίας διαφοροποιεί την κάθε Επιχείρηση από παρεμφερή προϊόντα/υπηρεσίες.

Δίνουμε τα Εργαλεία 1. Value Proposition Design και 2. Strategy Canvas (με βάση την Blue Ocean Strategy) για δουλειά στο Σπίτι, ώστε να κατανοήσετε ποιο είναι το μοναδικό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Διάρκεια 2 ώρες.

Συνάντηση 6: Ξεκαθάρισμα Σκέψεων με Mind Map και Πλάνο Δράσης

Θεωρία και πρακτικά παραδείγματα από την καταγραφή των σκέψεών μας και τον πιο έξυπνο τρόπο οργάνωσής τους, τη νοητική χαρτογράφηση.

Προσφέρουμε 1. τον ιδανικό τρόπο δημιουργίας Λίστας και 2. το Mind Mapping ως Εργαλεία για δουλειά στο Σπίτι.

Σκοπός είναι να έχετε έναν Πλήρη Οδηγό των Επιθυμιών σας και Πρακτικά Βήματα προς Υλοποίηση.

Διάρκεια 2 ώρες.

Photo of Petros A Simos

Πέτρος Α. Σίμος

Εισηγητής

Είναι συνιδρυτής της πλατφόρμας Αυτοβελτίωσης Vioptima.

Έχει σπουδάσει Νομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Συμβουλευτική Ψυχολογία, και έχει εργαστεί ως δικηγόρος (για λίγο), επενδυτικός σύμβουλος και τα τελευταία 7 χρόνια είναι business coach και σύμβουλος στρατηγικής.

Θέματα που τον ενδιαφέρουν: Επιχειρηματικά Μοντέλα, Νευροεπιστήμες, Στρατηγική των Επιχειρήσεων.

Δωρεάν Παροχές για τους Συμμετέχοντες στο Σεμινάριο

Γίνεστε μέλη της Πλατφόρμας Vioptima.

Έχετε δια βίου δωρεάν πρόσβαση σε Τεχνολογικά Εργαλεία που αναπτύσσουμε, για να κάνουμε το Business Coaching προσιτό.

Δωρεάν Παροχές για τους Συμμετέχοντες στο Σεμινάριο

Η Συμμετοχή στο Σεμινάριο συνεπάγεται δωρεάν Εγγραφή στην Πλατφόρμα Αυτοβελτίωσης Vioptima. Τι κερδίζετε;

Δωρεάν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη της Αυτοβελτίωσης

30 Βιβλία (με Προτεινόμενο Πλάνο Διαβάσματος με Προτεραιοποίηση)

22 Βιβλία Προσωπικής Ανάπτυξης

8 Βιβλία Επιχειρηματικής Εξέλιξης

 

Δωρεάν το Πλάνο της Αυτοβελτίωσης

Ο πιο Πλήρης Οδηγός Αυτοβελτίωσης (31 σελίδες).

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1. Αυτογνωσία 2. Στόχοι 3. Συνήθειες 4. Διαχείριση Χρόνου 5. Διαχείριση Χρήματος 6. Επικοινωνιακές Στρατηγικές και

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

7. Επιχειρηματική Κατανόηση-mini MBA 8. Ξεκινώντας μια Επιχείρηση 9. Επιχειρηματικές Δεξιότητες

 

Δωρεάν Δια Βίου Πρόσβαση στην Πλατφόρμα

Η Πλατφόρμα Vioptima έχει στόχο να μειώσει το κόστος των υπηρεσιών Coαching με Τεχνολογικά Εργαλεία.

Οι πρώιμοι πελάτες, ως early adopters, θα έχουν Πλήρη Πρόσβαση σε Υπηρεσίες και Τεχνολογικά Εργαλεία που αναπτύσσουμε για την παγκόσμια αγορά.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες αποτελούν:

 • Υποστήριξη Μάρκετινγκ (για να βγει με αξιώσεις το εγχείρημά σας στην αγορά)
 • Δικτύωση και Υποστήριξη από Accountability Buddies
 • Δωρεάν Παροχή Τεχνολογικών Εργαλείων που αγοράζει το Vioptima για τον εαυτό του
 • Peer to peer coaching μεταξύ των μελών της Κοινότητας

Εκτιμούμε ότι οι Υπηρεσίες αυτές και τα Τεχνολογικά Εργαλεία στην πλήρη ανάπτυξή τους, θα κοστίζουν 25 ευρώ / μήνα.

Τα Τεχνολογικά Εργαλεία θα παρέχονται στην Αγγλική Γλώσσα.

Η Μεθοδολογία μας

Ακολουθούμε τις βέλτιστες αρχές μάθησης, που σημαίνει ελάχιστη θεωρία και πολλή πράξη. Κάθε συνάντηση έχει την εξής δομή:

 

 1. Αληθινά και γνωστά παραδείγματα εφαρμογής.
 2. Ερωτήσεις.
 3. Αποστολή προς τους συμμετέχοντες ενός pdf για συμπλήρωση, έτσι ώστε να αντιληφθούν πρακτικά για τη ζωή τους την εφαρμογή του κάθε μαθήματος.
 4. Αποστολή του pdf από τους συμμετέχοντες προς το Vioptima.
 5. Έναρξη της επόμενης συνάντησης με ανατροφοδότηση και μικρή συζήτηση για τη δουλειά στο σπίτι.

 

 

Δωρεάν Συνάντηση σε 1 Χρόνο για να δούμε την Εξέλιξή σας

Καλά τα Σεμινάρια, αλλά εμείς είμαστε πρακτικοί άνθρωποι και θέλουμε να βλέπουμε Πρόοδο.

Μετά από έναν χρόνο λοιπόν, θέλουμε να δούμε και να συζητήσουμε τι κάνατε καλά, σε ποιους τομείς δεν πήγατε καλά και απαιτείται βελτίωση, τι πρέπει να αλλάξετε;

Ευκαιρία για να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα μέλη της ομάδας και να δικτυωθούμε.

Δωρεάν Πρόσβαση στα Τεχνολογικά Εργαλεία που βγάζουμε.

Όλοι οι παλιοί πελάτες μας από Ελλάδα και οι πελάτες των Σεμιναρίων έχουν δωρεάν πρόσβαση σε Τεχνολογίες και Εργαλεία που βγάζουμε.

Έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Εγγραφείτε στο newsletter για άρθρα, βιβλία, ενημερώσεις πάνω στην Αυτοβελτίωση

(Email 2 φορές ανά μήνα max.)

Κατά διαστήματα ίσως να στέλνουμε Οικονομικές Προσφορές (Εκπτώσεις ή Κουπόνια).

Διαλέξτε το Πλάνο που ταιριάζει για σας

Εμπιστευτείτε μας.

1. Έχουμε βγάλει ήδη Επιχειρηματίες

2. Έχουμε αυξήσει την Αυτογνωσία και την Αυτοπεποίθηση πελατών μας

3. Έχουμε Αλλάξει Ζωές Ανθρώπων ακόμη κι αν δεν εισήλθαν τελικά στην Επιχειρηματικότητα