ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ | VIOPTIMA.COM

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Προσωπικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικής Εξέλιξης.

 

 

 

Πλάνο Αυτοβελτίωσης

 

Δημιουργήσαμε έναν Πλήρη Οδηγό Αυτοβελτίωσης που χτίζει ταυτόχρονα δύο Πυλώνες:

 

Α) Την Προσωπική Ανάπτυξη

Τομείς: 1) Αυτογνωσία, 2) Στόχοι, 3) Συνήθειες, 4) Διαχείριση Χρήματος, 5) Διαχείριση Χρόνου, 6) Επικοινωνιακές Στρατηγικές και

 

Β) Την Επιχειρηματική Εξέλιξη

Τομείς: 7) Επιχειρηματική Κατανόηση (ή mini MBA), 8) Δημιουργία Επιχειρηματικής Αξίας, 9) Επιχειρηματικές Δεξιότητες